____ _ _ _ _____ _ _ _ _ / ___|| (_) __| | ___ _ __ _ | ____|__| (_) |_ | |__ ___ _ __ ___ \___ \| | |/ _` |/ _ \ __(_) | _| / _` | | __| | _ \ / _ \ __/ ___) | | | (_| | __/ | _ | |__| (_| | | |_ | | | | __/ | | __/ |____/|_|_|\__,_|\___|_| (_) |_____\__,_|_|\__| |_| |_|\___|_| \___|

Thứ Năm, 28 tháng 9, 2017

1/2 leg waxing

1/2 leg waxing  

1/2 leg waxing       $ 16   – 350.000 vnđ


0 nhận xét:

Đăng nhận xét